Ve dnech 22. – 26. 5. 2017 se v České republice vůbec poprvé uskutečnila mezinárodní konference věnovaná historickému vývoji textilní produkce „North European Symposium for Archaeological Textiles“. Spolupořadateli konference byly tři instituce: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci a Správa Pražského hradu. Zobrazit

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2014
Zobrazit