Zoborské listiny existují dvě, z roku 1111 a 1113. Jedná se o ojedinělé a mimořádně významné dokumenty, které pocházejí ze Zoborského kláštera u Nitry. Vznikly na počátku 12. století a popisují privilegia a majetkovou situaci raně středověkého kláštera a přinášejí také významné informace o způsobu organizace celého Nitranska. Pro pražskou výstavu Dědictví Karla Velikého jsme vybrali listinu z roku 1113, která zmiňuje i na výstavě představené Kostoľany pod Tribečom. Zobrazit

Dědictví Karla Velikého
Raný středověk jako kolébka evropské kultury

Výstava se uskuteční na Pražském hradě v Tereziánském křídle a gotickém a románském podlaží Starého královského paláce ve spojení s Příběhem Pražského hradu.

TERMÍN KONÁNÍ:
17.7.-14.10.2015 Zobrazit