Příležitostně pořádaný sborník zaměřený na archeologii středověku. Ve spolupráci různých středoevropských institucí přináší články, studie i monografie.

 

 

 

 

lze objednat na adrese:
Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.
Letenská 4
CZ – 118 01 Praha 1

fax: 257532288
e-mail: knihovna@arup.cas.cz

REDAKCE:
Mgr. Martin Ježek, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.