Archeologický ústav s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 23. června 2019 zemřel jeho dlouholetý pracovník doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc.

Slavomil Vencl takřka celý svůj odborný život spojil s Archeologickým ústavem v Praze, kde pracoval od r. 1959. Z pozice redaktora Archeologických rozhledů dlouhá léta kultivoval psané slovo v prostředí archeologické obce. Řadu let působil na dvou našich vysokých školách. Ač solitér svým zaměřením, jak to bylo charakteristické i pro další příslušníky jeho generace, spolupracoval se širokým okruhem archeologů profesionálních i neprofesionálních. Zabýval se širokým spektrem témat počínaje paleolitem, archaickým vojenstvím, archeologií nenalézaného či metodologií oboru. V každém případě Slavomil Vencl zanechal nesmazatelnou stopu nejen v české archeologii. Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si s hlubokou lítostí dovoluje oznámit, že v neděli 24. března 2019 zemřela jeho dlouholetá pracovnice dr. Miroslava Blajerová. Zobrazit

S lítostí oznamujeme, že ve čtvrtek 26. 2. 2015 zemřel významný archeolog, kolega a přítel PhDr. Drahomír Koutecký. Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si s hlubokou lítostí dovoluje oznámit, že v úterý 13. ledna 2015 zemřel jeho dlouholetý pracovník prof. PhDr. Radomír Pleiner, DrSc. Zobrazit

Ve čtvrtek 25. září od 18.00 hod. se bude v Bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě konat mše svatá za zesnulého PhDr. Václava Mouchu, CSc. Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si s hlubokou lítostí dovoluje oznámit, že v sobotu 16. srpna 2014 zemřel jeho dlouholetý pracovník PhDr. Václav Moucha, CSc. Zobrazit

Není to tak dávno, co jsme měli možnost společně oslavit šedesáté narozeniny Tomáše Durdíka, dlouholetého vědeckého pracovníka Archeologického ústavu AV ČR, předního znalce evropské hradní architektury i hmotné kultury vrcholného a pozdního středověku, kamaráda, přítele. O to smutnější a překvapivější zpráva přišla 20. 9. 2012, kdy nás Tomáš Durdík, den po návratu z jeho oblíbené konference středověkých archeologů v Českém Těšíně, navždy opustil. Zobrazit

Dne 7. března 2011 zemřel po těžké nemoci náš kolega a přítel PhDr. Antonín Beneš. Členem našeho ústavu byl od roku 1959, nejprve jako vedoucí mostecké a od roku 1961 až do odchodu do důchodu v roce 1992 plzeňské expozitury. Zobrazit