V rámci projektu Cradles of European Culture, který se soustředí na představení raného středověku a jeho významu pro rozvoj současné Evropy nejširší evropské veřejnosti, byla vytvořena virtuální Culture Heritage Route. Formou naučné stezky se snaží navést návštěvníka, aby se seznámil s jednotlivými lokalitami, které tvoří páteř projektu, a aby je mohl porovnat v jejich historickém rozměru. Zobrazit