45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku

na téma

Zdroje a zpracování surovin v archeologii středověku

 

Archeologický ústav AV ČR v Praze a Ústav archeologické památkové péče středních Čech pod záštitou Středočeského kraje si Vás dovolují pozvat na 45. konferenci archeologie středověku, jež se v roce 2013 uskuteční v Kutné Hoře. Hlavní téma konference Zdroje a zpracování surovin v archeologii středověku bude rozděleno do pěti tematických bloků.

Příspěvky budou zařazeny do programu konference na základě posouzení organizátory konference a odbornými garanty jednotlivých tematických bloků. Přednost dostanou příspěvky prezentující výsledky nových a původních výzkumů, zatímco rekapitulace a bilance dosavadního stavu výzkumu či směru bádání mohou být přesunuty do panelové diskuse, na postery nebo případně odmítnuty. Maximální délka příspěvku je 20 minut. Doporučená velikost posteru 70 x 100 cm.

Termín: 16.–19. 9. 2013

Místo konání: Galerie Středočeského kraje (býv. Jezuitská kolej)
Barborská 51-53
284 01 Kutná Hora

Přihlášky, prosím, zasílejte na připojeném formuláři na e-mailovou adresu: ah@arup.cas.cz

*

NOVINKY:

Abstrakta přednášek a posterů: PDF

*

Plánek Kutné Hory s umístěním důležitých bodů: PDF

*

Uzávěrka přihlášek je 31. května 2013.

Stáhnout přihlášku: DOCX

 

Těšíme se na Vaši účast

 

 

 

Zobrazit

Zobrazit

Zobrazit


Zobrazit