Publikační řada vydávaná Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, v. v. i. věnovaná starším dějinám Pražského hradu. Přednost mají texty z oboru archeologie, dějiny umění a architektury, historie a archivnictví.

hlavní editor:

Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.
 

redakční rada:

prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
PhDr. Jan Frolík, Csc.
Mgr. Martin Halata
Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc.
Mgr. Dušan Foltýn
PhDr. Kateřina Tomková

přehled vydaných čísel:

80-86360-13-X Castrum Pragense 2/1999 – sborníkové číslo

902.2-904-726-728.81 Castrum Pragense 3/2000 – Frolík, J. – Maříková-Kubková, J. – Růžičková, E. – Zeman, A.: Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu. Výpověď archeologických pramenů.

80-86124-31-2 Castrum Pragense 4/2001 – Tomková, K.: Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů

80-80624-39-8 Castrum Pragense 5/2003 – Suchý, M. Solutio Hebdomadaria Pro structura Templi Pragensis. Stavba svatovítské katedrály v letech 1372-1378, I.

80-80124-54-1 Castrum Pragense 6/2005 – sborníkové číslo

80-86124-56-8; 80-86756-505-X Castrum Pragense 7 1.1/2005 – Tomková, K. (ed) Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích