Již 45 ročník mezinárodní konference Archeologica historica se v letošním roce koná v prostorách Galerie Středočeského kraje, v Jezuitské koleji v Kutné hoře. V týdnu od 16. 9. 2013 se zde setkají odborníci na archeologii středověku z České a Slovenské republiky a již tradičně i z Polska. Konferenci pořádá Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech, p.o. pod záštitou starosty města Kutné Hory RNDr. Iva Šance, CSc. a radního pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje Ing. Zdeňka Štefka. Zobrazit

Pracovníci Archeologického ústavu v Praze provádějí předstihový archeologický výzkum v předpolí hnědouhelného dolu Bílina. Cílem je identifikovat středověké zaniklé obce, známé z písemných zpráv. Vedle studia obytných domů a hospodářských budov je zkoumáno i pohřebiště. Unikátním projektem v rámci tohoto výzkumu je spolupráce s Kriminalistickým ústavem na porovnání historické a současné populace. Zobrazit

Od počátku března tohoto roku vede Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. výzkum v místě staveniště podzemních garáží, které mají doplnit zázemí souběžně rekonstruovaného hotelu Bohemia v Chrudimi, jeho investorem je chrudimský HOMA holding s.r.o. Zkoumaná plocha se nachází na rozhraní dvou chrudimských středověkých předměstí, Jánského a Kateřinského, a nejstarší zpráva o něm pochází ale až z roku 1707. Současná podoba prostranství je výsledkem novodobých úprav. Až do 60. let 20. století zde stály dvě skupiny domů oddělené zaniklou částí současné Husovy ulice a byly zbořeny v době výstavby panelového sídliště.  Výzkum přinesl informace nejen o středověkém osídlení, ale překvapivě i mnohem starším, pravěkém, z  období neolitu. Zobrazit

Praha/Dolní Břežany: Záchranný archeologický výzkum prováděný na lokalitě Dolní Břežany pod vedením pracovníků Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., započal v březnu roku 2012 a potrvá nejméně do konce února roku 2013. Výzkum probíhá v souvislosti s realizací projektů investorů ELI: Extreme light infrastructure HiLASE: Nové lasery pro vědu a výzkum. Zobrazit