V roce 2017 odešel jeden z hlavních protagonistů české archeologie středověku – doc. Zdeněk Smetánka, CSc. (21. října 1931 – 4. dubna 2017)


Z archivu J. Klápště.

 

V  prvních dubnových dnech letošního roku nás navždy opustil někdejší pracovník Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. a dlouholetý vedoucí oddělení archeologie středověku, které vedl od doby jeho založení v roce 1972 až do roku 1989.  Náleží společně s doc. Miroslavem Richterem a PhDr. L. Hrdličkou k osobnostem, které jsou považovány za zakladatele české moderní archeologie středověku.  Svou činností ať již v  oblasti výzkumu zaniklých vesnic,  široce založeného mezioborového studia – od historických až po přírodní vědy – či vedením detašovaného pracoviště na Pražském hradě se výrazně zasloužil o její formování. Opomenout nelze ani jeho podporu mezinárodní spolupráci – v rámci daných možností vždy v evropském měřítku.   Inspirativní, rozvážný,  nadšený odborník i vlídný vedoucí a pedagog – tak na něj bude vzpomínat řada jeho mladších kolegů a žáků.

Čest jeho památce!

Z. Smetánka s pracovníky svého oddělení. Pracoviště Pražský hrad, Jiřská ulice, konec 70. let. Archiv I. Boháčové.

 

J. Klápště o Z. Smetánkovi,  Lidové noviny, 8. dubna 2017:  PDFpressreader

Rozhovor se Z. Smetánkou: Dějiny a současnost 2014 (I. Štefan)

Tři vzpomínky: Rozloučení – Dějiny a současnost  2017

 

 

V roce 2011 naše řady definitivně opustili kolegové L. Hrdlička a M. Richter, kteří se podíleli na vzniku a formování archeologie středověku.

 

Zcela nečekaný byl v roce 2012 odchod T. Durdíka, jehož jméno zůstane spjato nejen se studiem hradní architektury a hmotné kultury vrcholného středověku obecně,  ale především  s popularizací oboru a reprezentací české středověké archeologie a péče o architektonické dědictví  za hranicemi České republiky.

 

Vzpomínky a nekrology

Miroslav Richter pětasedmdesátiletý ArchPrag 2008

Miroslav Richter, L. Hrdlička ArchPrag

Ladislav Hrdlička AR_2011_2

Tomáš Durdík, ČSPS

Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. (24. ledna 1951 Praha – 20. září 2012 Praha)  bibliografie Tomáše Durdíka
PhDr. Ladislav Hrdlička (4. dubna 1937 Sabinov – 30. dubna 2011 Praha) bibliografie Ladislava Hrdličky
Doc.PhDr. Miroslav Richter, DrSc. (29. května 1932 Děčín – 12. srpna 2011 Praha) bibliografie Miroslava Richtera