Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem DODÁVKA POLICOVÝCH REGÁLŮ PRO UKLÁDÁNÍ ARCHIVÁLIÍ – RÁMCOVÁ SMLOUVA. Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem DODÁVKA TONERŮ – RÁMCOVÁ SMLOUVA. Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY – RÁMCOVÁ SMLOUVA. Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. zveřejňuje text smlouvy na dodávku Komplexní dodávky bezpilotního zařízení, včetně příslušenství s firmou Mensuro s.r.o.: PDF.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. oznamuje výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Komplexní dodávku bezpilotního leteckého zařízení, včetně příslušenství. Zobrazit