Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní dodávka polarizačního mikroskopu s příslušenstvím. Zobrazit