Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. zveřejňuje rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka výpočetní techniky – rámcová smlouva“ Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. oznamuje zahájení výběrového řízení veřejnou zakázku s názvem
Archeologická mapa ČR – zajištění služeb správy a rozvoje.

Zobrazit

Archeologický ústav vyhlašuje veřejné řízení na dodávku diskového pole s příslušenstvím Zobrazit