Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem Dodávka tonerů – rámcová smlouva.

Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. oznamuje zahájení výběrového řízení veřejnou zakázku s názvem
Archeologická mapa ČR – zajištění služeb správy a rozvoje.

Zobrazit

Archeologický ústav vyhlašuje veřejné řízení na dodávku diskového pole s příslušenstvím Zobrazit