Castellologica bohemica je recenzované periodikum vydávané od roku 1989 ve spolupráci s větším počtem partnerů, které je zaměřené na široké spektrum problematiky opevněných, zejména středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Vychází jednou za rok.

*

Od čísla 14 je hlavním vydavatelem Katedra archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni: www.kar.zcu.cz/castellologica.php

*

Hlavní redaktor a editor: doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D.
Výkonný redaktor: PhDr. Zlata Gersdorfová

*

Redakční rada:
Ing. Pavel Bolina CSc.
PhDr. Josef Hložek, Ph.D.
Ing. arch. Petr Chotěbor CSc.
Mgr. Vojtěch Kašpar
doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček
PhDr. Vladislav Razím
Bc. Milan Sýkora
doc. PhDr. Josef Štulc
prof. PhDr. Josef Unger, CSc

*

Informace pro autory Castellologica bohemica: DOC

*

Obsah č. 12: 2010 (PDF)

Obsah č. 11: 2008 (PDF)

Obsah č. 10: 2006 (DOC)

Obsah č. 9: 2004 (DOC)

Obsah č. 8: 2002 (DOC)

Obsah č. 7: 2000 (DOC)