Stav výzkumu nerezidenčních komponent raně středověkých sídelních aglomerací v Čechách a na Moravě

Pracovní kolokvium s mezinárodní účastí 23.-25. 5. 2005, Vřesník u Humpolce

Ukázky z prezentací:

Boháčová I., ARÚ AV ČR Praha
Stará Boleslav, předhradí (stav a možnosti výzkumu) (PDF MS PowerPoint prezentace)

Boháčová I., Herichová I, ARÚ AV ČR Praha
Praha Hradčany – 70. let záchranného výzkumu (PDF MS PowerPoint prezentace)

Čech P.
Žatec, sídelní a výrobní areály na předhradí a v podhradí raně středověké aglomerace (PDF MS PowerPoint prezentace)

Čiháková J., Havrda J., NPÚ – ú.o.p. Praha
Praha – Malá Strana (stav a perspektivy výzkumu) (PDF MS PowerPoint prezentace)

Dresler P., Macháček J., FF MU
Břeclav – Pohansko, geografický informační systém jižního a severního předhradí (stav a metodika zpracování dokumentace) (PDF MS PowerPoint prezentace)

Dresler P., Macháček J., FF MU
Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi (stav bádání) (PDF MS PowerPoint prezentace)

Mařík J., ARÚ AV ČR Praha
Libice nad Cidlinou – současný stav a perspektivy výzkumu (PDF MS PowerPoint prezentace)

Procházka R., ARCHAIA Brno o.p.s., Drechsler, A. Muzeum Komenského v Přerově
Raně středověká aglomerace Přerov (PDF MS PowerPoint prezentace)

Štefan I, ARÚ AV ČR Praha.
Předhradí, okolí a zázemí Budče (základní bilance) (PDF MS PowerPoint prezentace)

Tomková, K., ARÚ AV ČR Praha
K současnému stavu poznání Hradčan a jeho dalším perspektivám (PDF MS PowerPoint prezentace)

Velímský F., ARÚ AV ČR Praha
Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště (PDF MS PowerPoint prezentace)

Zapletalová D., ARCHAIA Brno o.p.s.
Brněnská předlokační aglomerace a její proměny (PDF MS PowerPoint prezentace)