Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. nabízí letecké fotografie archeologických lokalit (zachovaných v terénním reliéfu, např. hradišť, tvrzišť, zaniklých osad, resp. pohřbených a zviditelněných pomocí porostových/půdních příznaků) a rozmanitých kategorií historické krajiny Čech (stavebně historické památky – např. hrady, zámky, kostely, kláštery, pevnosti; komunikace; urbánní celky – historická jádra měst a vesnic; těžební a výrobní areály). Fotografie jsou pořizovány od roku 1992 do současnosti a uloženy v ústavním archivu leteckých snímků (ALS). Jeho fond jedinečným způsobem dokumentuje pohřbené relikty minulých sídelních aktivit a proměny české kulturní krajiny dvou desetiletí na přelomu 20. a 21. století. Obsahuje také snímky zahraničních archeologických a historických památek (Anglie, Skotsko, Německo, Itálie, Polsko, Japonsko).

C e n í k (bez DPH)

Letecká fotografie z archivu leteckých snímků:
1. Pro publikační účely: 750,- Kč (1–5 ks); 500,- Kč (6–10 ks); 400,- Kč (11–20 ks); 300,- Kč (21 ks a více).
2. Pro jiné než publikační účely: 400,- Kč (1-5 ks); 300,- Kč (6-10 ks); 200 Kč,- (11-20 ks); 100 Kč,- (21 ks a více).

V případě zájmu kontaktujte, prosím, prof. PhDr. Martina Gojdu, CSc.
martin.gojda@seznam.cz
gojda@kar.zcu.cz

Nabídka a ceník (PDF)