K projednávání ve vládě je předkládána novela zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a archeologii, kterou připravilo Ministerstvo kultury České republiky. Uskutečněná jednání o novele můžeme považovat za nejvýraznější od roku 1990. Zobrazit