vedoucí: Mgr. Drahomíra Malyková, Ph.D.

.

Mgr. Roman Brejcha
Mgr. et Mgr. Katarína Čuláková
PhDr. Drahomíra Frolíková, Ph.D.
Mgr. Drahomíra Malyková, Ph.D.
Mgr. Michaela Mácalová
Jana Minarčíková
Radek Moureček
Mgr. Monika Pecinovská
Mgr. Jiří Unger
Jana Vepřeková
.

.

.

Evaluace Archeologického ústav AV ČR, Praha, v.v.i. v roce 2015

Prezentace Oddělení záchranných výzkumů: PDF

Pracoviště Pražský Hrad
Sídlí v bývalém Tereziánském ústavu šlechtičen – Jiřská ulice čp. 2 na Pražském hradě
Tel. +420 224 373 271, +420 224 373 350

Hlavním úkolem oddělení je archeologická památková péče o NKP č. 1 Pražský hrad, tj. ochrana archeologických terénů, záchranný archeologický výzkum situací, ohrožených zánikem a zpřístupňování výsledků vědecké i laické veřejnosti. Nedílnou součástí této činnosti je také péče o archeologické rezervace v areálu Pražského hradu a rozsáhlé depozitární fondy z výzkumů od r. 1925 vydávání vlastní publikační řady Castrum Pragense.

Pracovníci oddělení také provádějí záchrannou archeologickou činnost v nejbližším zázemí Hradu (areál Hradčan a Střešovic) a na některých dalších významných lokalitách (Levý Hradec, Chrudim, Kutná Hora).

pracoviště Pražský hrad

Vedoucí:
Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D.

Zástupce vedoucího:
Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D.

Členové:
PhDr. Jan Frolík, CSc.
RNDr. Iva Herichová, Ph.D.
Mgr. Josef Matiášek
Mgr. Pavla Tomanová
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
Mgr. Katarína Válová

Technický pracovník:
Miloslava Housková
Vanda Pincová

Externí:
Bc. František Adámek
Mgr. Lucie Hylmarová
Mgr. Anna Plevová
Mgr. Daniela Záveská