VITREA je on-line databáze, jejímž cílem je zpřístupňovat výsledky chemických analýz archeologických skel odborné veřejnosti. Obsahuje archeometrická data, získaná v ČR, ke sklům z českých, ale i řady dalších evropských nálezů. Eviduje výsledky různých typů analýz, zejména SEM-EDS, NAA, LAICP, XRF a dalších. Zahrnuje skla od doby bronzové až po postmedievální období, s podrobným popisem vzorků a jejich archeologického kontextu. Geografický kontext vzorkovaných skel poskytuje on-line mapa.

Uvítáme a rádi zařadíme do databáze další data ke všem archeologickým sklům, chemicky analyzovaným nejen v ČR, ale i kdekoli jinde. Databáze je vedena v anglickém jazyce.

Databáze vznikla v rámci projektu Grantové agentury AV ČR Sklářství v pravěku a středověku: kulturní a technologické proměny, 2009-2011, reg.č. IAA800020903.

Kontakty:

Contacts:

VSTUP DO DATABÁZE