Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy, podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči můžete nově oznámit on-line.

PŘÍPADNĚ

Oznámení stavebníka ARÚ o záměru provádět stavební či jinou činnost, dle §22, odst.2 zák. č. 20/87Sb.

Vyplněný formulář zasílejte elektronicky na: oznameni@arup.cas.cz

nebo poštou na kontaktní adresu:

ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.
Referát archeologické památkové péče
Letenská 4
118 01 Praha 1

Adresa e-podatelny:

Datová schránka Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.
ID schránky: fxcng6z
Typ schránky: Právnická osoba
IČ: 67985912

Veškeré dotazy týkající se stavebních či jiných zásahů na území s archeologickými nálezy zodpoví v úředních hodinách pracovníci Referátu archeologické památkové péče na tel.: 257 014 310.

Úřední hodiny Referátu archeologické památkové péče:

Út: 8.00-16.00
Čt: 8.00-16.00