Žádost o stanovisko k záměru provádět stavební či jinou činnost na území s archeologickými nálezy.

Vyplněný formulář zasílejte elektronicky na: oznameni@arup.cas.cz

nebo poštou na kontaktní adresu:

ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.
Referát archeologické památkové péče
Letenská 4
118 01 Praha 1

Adresa e-podatelny:

Datová schránka Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.
ID schránky: fxcng6z
Typ schránky: Právnická osoba
IČ: 67985912