Archeologický ústav AV ČR, Praha si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy „Dedičstvo Karola Veľkého“ / The Legacy of Charlemagne /
Včasný stredovek ako kolíska európskej kultúry do Zvolena. Vernisáž se koná 13. září 2018 v 17.00 ve Slovenské národní galerii. Zobrazit

Koncepci výstavy, kterou pořádá Správa Pražského hradu, a na které se podílí osm spoluautorů, připravila Jana Maříková-Kubková z ARÚ Praha. Rekonstrukce PH od podzimu 1918 vyvolala rozsáhlý stavebně historický a archeologický výzkum. Poznatky, které byly při výzkumech získány, se pak odrazily jak v práci architektů, tak i mnoha výtvarných umělců, a staly se tak součástí nové symboliky hradu. Velké zásahy do samotné podstaty hradního areálu však vyvolaly nejen nadšení, ale také velkou diskusi či téměř odpor odborné i laické veřejnosti. Těžiště celé výstavy je především ve velmi obsáhlém výběru archiválií, historické dokumentace a historických fotografií. Mezi exponáty však najde návštěvník například i dosud nikde neprezentované archeologické nálezy. Výstava ve Starém královském paláci proběhne 18. 10. 2017 – 6. 5. 2018. Zobrazit

Muzeum hl. města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. pořádá v Domu U Zlatého prstenu výstavu „Od nitě ke košili – Textil a móda středověkých Pražanů“.
Termín: 17. 5. 2017 – 29. 10. 2017 Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a Obec Libice nad Cidlinou zvou na zahájení stálé výstavy Libice nad Cidlinou – historie na soutoku, která bude otevřena v pátek 5. 8. 2016 v budově obecního úřadu v Libici nad Cidlinou. Zobrazit

Výstava Dědictví Karla Velikého, kterou loni uspořádal Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. v Praze v prostorách Starého královského paláce na Pražském hradě, byla převzata do Bratislavy jako projekt uskutečněný v rámci slovenského předsednictví EU. Vedle Památkového úřadu Slovenské republiky se na výstavě podílí Slovenské národní muzeum-Historické muzeum a Archeologický ústav SAV. Zobrazit

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti a Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje si Vás dovolují pozvat na výstavu Karel IV. a Nové Čechy. Obraz zapomenuté korunní země. Zobrazit

Výstava o výsledcích archeologického výzkumu Lounské brány je instalována ve výstavní síni Vlastivědného muzea královského města Slaný v 1. patře. Vernisáž se uskuteční 20. dubna 2016 od 17.00. Expozice bude otevřena do 4. června 2016. Zobrazit

Vyprávět Příběh Pražského hradu byla jistě veliká výzva. Autoři výstavy na samém počátku práce určitě netušili, jak se jim téma pod rukama rozvine, do jaké šíře se bude rozrůstat, kolik nového a nečekaného se objeví. Každá výstava má sice své hranice, svá omezení, ale Příběh Pražského hradu by je mít neměl a neměl by ani nikdy skončit! Proč si to myslím? V případě Hradu se přece nejedná o jediný příběh, ale o stovky či tisíce malých, větších i velkých událostí, které se staly nejen v dávné minulosti, ale také před pár lety nebo se odehrávají právě teď… Zobrazit

Experimentální pracoviště Archeologického ústavu v Březně u Loun Zobrazit

Tuto moderní a rozsáhlou archeologicko – historickou expozici naleznete v zajímavě upravených sklepních prostorách. Zpřístupněna veřejnosti byla v letech 1997 a 1998. Rozdělena je na několik částí. Zobrazit

Stará Boleslav (Brandýs n. Labem – Stará Boleslav, Středočeský kraj). Stará Boleslav ve výpovědi archeologických a historických pramenů  – Stálá výstava v gotické bráně ve Staré Boleslavi. Vytvořená v r. 1996 v kooperaci města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Archeologického ústavu AV ČR Praha a Městského muzea v Čelákovicích. Zobrazit