V knihovně Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i. je v prodeji dotisk kompletní řady publikace Archeologie pravěkých Čech, sv. 1-8.
Zobrazit