Dokumenty, které mají povahu autorského díla, mohou být zpřístupněny jen souhlasem držitele autorských práv (zpravidla zaměstnavatele autora dokumentu). V případě, že uživatel má zájem o studium dokumentu, k němuž majitel autorských práv nedal souhlas (a proto dokument není dostupný v aplikaci Digitální archiv AMČR), je nutno získat souhlas majitele autorských práv (statutárního zástupce příslušné organizace), např. e-mailem zaslaným statutárním zástupcem na adresu správce AMČR (amcr@arup.cas.cz). Jako formulář pro udělení souhlasu lze použít žádost o zpřístupnění informací uložených v archivech ARÚP.