Odpovědný pracovník: Ing. Dana Křivánková (email: krivankova@arup.cas.cz; tel.: 257014410)

Zpráva o archeologické akci (ZAA) je základní strukturovanou informací o výsledcích terénního archeologického výzkumu. Podává se prostřednictvím aplikace AMČR (www.archeologickamapa.cz). Ve výjimečných případech a po dohodě se správcem AMČR lze informaci poskytnout na tištěných formulářích (ke stažení: DOC, PDF).