Co jsou regionální archeologické komise:

Regionální archeologické komise (RAK) jsou dobrovolná sdružení zástupců jednotlivých organizací, oprávněných dle zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči, v platném znění, k provádění archeologických výzkumů v daném regionu.

Úkolem těchto komisí je vzájemně koordinovat výkon archeologické památkové péče na jednotlivých územích. Slouží k rychlé a bezprostřední výměně informací o institucionálním zajištění jednotlivých záchranných archeologických výzkumů tak, aby nedocházelo k zbytečným prodlevám a komplikacím mezi výkonnými orgány státní památkové péče, organizacemi oprávněnými k provádění archeologických výzkumů a zejména stavebníky. Regionální archeologické komise také napomáhají naplňovat znění zákona č. 20/1987Sb., v platném znění a zde zejm. §21, odst.4. V některých krajích jsou zřizovány v souladu s oprávněním, které uděluje MK ČR.

Více informací a další kontakty naleznete v rubrice: památková ochrana.*

*

*

Kontakty na jednotlivé RAK:

Praha
Pražská archeologická komise
tajemník PhDr. Zdeněk Lochmann,
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. městě Praze, archeologické oddělení, Na Perštýně 12/356, 110 01, Praha 1
tel. 234 635 307
e-mail: lochmann@praha.npu.cz
další informace
Plzeňský kraj
Západočeská archeologická komise
tajemník Mgr. Petr Sokol,
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, Prešovská 7, 306 37 Plzeň, tel. 377 360 939,
e-mail: sokol@plzen.npu.cz
Karlovarský kraj
Archeologická komise Karlovarského kraje
tajemník Mgr. Filip Prekop
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště vLokti,
Kostelní 81
357 33 Loket
tel. 352 684 796
e-mail: prekop@loket.npu.cz
KVAK na Facebooku
Ústecký kraj
Komise pro severočeskou archeologii
tajemník Mgr. Petr Lissek
ÚAPPSZČ, Žižkova 528, 434 01 Most
tel: 777 72 2613
e-mail: lissek@uappmost.cz
Liberecký kraj
Regionální archeologická komise Libereckého kraje
PhDr. Jan Prostředník PhD.
Muzeum Českého ráje
Skálova 71, 511 01 Turnov
tel: +420 603 779364,
e-mail: prostrednik@muzeum-turnov.cz
Jihočeský kraj
Jihočeská archeologická komise
tajemník Mgr. Ondřej Chvojka,
Jihočeské muzeum, Fráni Šrámka 4, 370 00 České Budějovice, tel. 387 316 116,
e-mail: chvojka@muzeumcb.cz
Středočeský kraj
Středočeská archeologická komise
tajemník Jan Kapustka, Archeologický ústav AV ČR, Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1,
tel. 257 014 310
e-mail: kapustka@arup.cas.cz
další informace
Královéhradecký kraj
Východočeská archeologická komise
tajemník PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, Rokitanského 62, 500 02 Hradec Králové
e-mail: zuzana.blahova@uhk.cz
Pardubický kraj
Východočeská archeologická komise
tajemník PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, Rokitanského 62, 500 02 Hradec Králové
e-mail: zuzana.blahova@uhk.cz
Kraj Vysočina
Archeologická komise pro kraj Vysočina
tajemník Mgr. David Zimola,
Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava,
tel.: 567 573 890, 776 890 363
e-mail:  zimola@muzeum.ji.cz

 

.