Cena prací na archeologických výzkumech prováděných ARÚ, platné od 3. 5. 2018

 

  • Archeolog: 427,- Kč/hod.
  • Terénní specialista: 360,- Kč/hod.
  • Terénní technik: 268,- Kč/hod.
  • Dokumentátor: 190,- Kč/hod.
  • Dělník: 155,- Kč/hod.
  • Geodet: 300,- Kč/hod.
  • Specialista (přírodovědné analýzy, geofyzika): 427,- Kč/hod.
  • Autoprovoz: 9 Kč/km
  • Expertní činnost (studie archeologického potenciálu, znalecké posudky, konzultace): 1000,- Kč/hod.