Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. přijme dva pracovníky na pracovní pozici: vědecký pracovník – bioinformatik, a to na dobu tří let. Zobrazit

Tender for the position of archaeologist – foreign scholar under the frame of International Mobility of Researchers

Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Prague, v.v.i. seeks to employ a foreign scholar under the frame of International Mobility of Researchers, for the duration of 8 moths. Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. – Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny, přijme pracovníka na pracovní pozici: archeolog / archeoložka v oblasti digital humanities. Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Oddělení terénní archeologie přijme pracovníka na pracovní pozici: Archeolog Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. vyhlašuje rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení publikací vydávaných Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. – rámcová smouva.“ Zobrazit

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici

vědecký pracovník – archeolog Zobrazit

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici

vědecký pracovník – archeobotanik Zobrazit

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici

vědecký pracovník – antropolog Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VĚDECKÝ PRACOVNÍK – ARCHEOLOG. Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si dovoluje zveřejnit dokumenty související s uzavřením výběrového řízení na Komplexní dodávku polarizačního mikroskopu s příslušenstvím. Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. podává zprávu o veřejné zakázce „Dodávka rentgenového systému pro nedestruktivní inspekci různorodých materiálů (kovy, slitiny, keramika, kosti) s automatickým provozem dle nastavitelných parametrů“. Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje výsledky výběrového řízení na dodávku výpočetní techniky. Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje výsledky výběrového řízení na dodávku tonerů. Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje výsledky výběrového řízení na dodávku policových regálů pro ukládání archiválií. Zobrazit