Odpovědný pracovník (technické otázky): Mgr. David Novák, Ph.D. (email: novak@arup.cas.cz; tel.: 257014379)
Odpovědný pracovník (správa dat): Mgr. Ondřej Švejcar, Ph.D. (email: svejcar@arup.cas.cz; tel.: 257014406); Mgr. Zuzana Vlčková (vlckova@arup.cas.cz; 257014416)

Archeologická mapa ČR (AMČR; www.archeologickamapa.cz) je:

• jednotný systém správy informací o plánovaných a probíhajících terénních zásazích a výzkumech na území ČR (oborový agendový systém; dříve databáze IDAV);
• soubor informací (metadat) o výsledcích terénních výzkumů (dříve Archeologická databáze Čech);
• úložiště souvisejících dokumentů v digitální podobě (http://digiarchiv.amapa.cz/);
• softwarová aplikace určená pro sběr pro sběr, správu a prezentaci výše uvedených dat;
projekt v programu NAKI 2012-2015

Veškeré další údaje o funkcionalitách AMČR, způsobech práce s aplikací, poskytování dat a obsahu databáze najdete na hhtp://www.archeologickamapa.cz.