Internetová databáze terénních archeologických výzkumů slouží k registraci správě informací o probíhajících archeologických terénních akcí na území Čech. Databáze je koncipována jako otevřený systém, do něhož mohou vkládat informace organizace oprávněné vykonávat archeologické výzkumy a zároveň může sloužit jako zdroj informací orgánům státní správy. Pokud se v budoucnosti podaří tento způsob elektronické v české archeologii plně prosadit, bylo by možné omezit či odstranit jiné formy podávání informací o terénních výzkumech, např. zprávy o zahájení archeologické akce nebo předběžné Zprávy o archeologické akci pro Archeologickou databázi Čech. K nahlížení do databáze je nezbytná registrace každého jednotlivce. Zápis archeologických akcí oprávněnými organizacemi je podmíněn uzavřením dohody s Archeologickým ústavem, AV ČR, Praha, v. v. i.

Vstup do databáze

IDAV dohoda o užívání databáze (DOC)  

Manuál internetové databáze archeologických výzkumů (DOC)  

.