• 5. 2. 2018, 09:17:00, napsal(a) Petra Maříková Vlčková

    Kolektivu autorů pod vedením Ivany Boháčové a Jaroslava Podlisky se podařilo shromáždit unikátní informace o archeologických nálezech na území hlavního města Prahy. Průvodce pražskou archeologií umožní všem zájemcům o historii objevovat dosud skryté památky v podzemí města, zapsaného na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zobrazit


  • 11. 11. 2017, 12:27:48, napsal(a) Petra Maříková Vlčková

    25. srpna 2017 byl z větší části dokončen záchranný archeologický výzkum u hřbitovního kostela Všech Svatých, zahájený 30. května 2016. Výzkum probíhal bez přerušení i v zimních měsících, aby využil období menšího návštěvnického provozu zejména pro odkrytí partie před vstupem. U kostnice zbývá pouze provedení výzkumu v ploše pod severním schodištěm do kaple. Mimo obvod kostnice byl proveden výzkum v šachtách kanalizační přípojky a ploše jámy pro hrobku, do níž budou uloženy torzovité kosterní ostatky, získané během archeologických prací. Zobrazit


  • 11. 9. 2017, 07:46:33, napsal(a) Petra Maříková Vlčková

    Archeologický ústav obdržel zvláštní cenu revue Pamiatky a múzeá za r. 2016, za výstavu „Dedičstvo Karola Veľkého„, a to ve zvláštní kategorii: „Za prezentáciu európskeho kontextu slovenskej kultúry od včasného stredoveku“. Cenu převzala vedoucí týmu a kurátorka výstavy Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D. v Trnavě, dne 7. září 2017 na slavnostním zahájení Dní evropského kulturního dědictví 2017 ve Slovenské republice. Zobrazit


  •