tajemník Jan Kapustka

Archeologický ústav AV ČR Praha
Letenská 4
118 01 Praha 1

tel. 257 014 310

e-mail: kapustka@arup.cas.cz

Předsedkyní Středočeské archeologické komise byla v roce 2005 zvolena Mgr. Kateřina Blažková (Muzeum T.G.M., Vysoká 95, 269 01 Rakovník, archeologmuzeumtgm.cz, 313516226, fax 313516230).