tajemník PhDr. Zdeněk Lochmann,

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. městě Praze,
archeologické oddělení,
Na Perštýně 12/356, 110 01, Praha 1

tel. 234 635 307, lochmann@praha.npu.cz

Více info: http://archeopraha.cz/index.php?cid=10