tajemník PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové
Filozofická fakulta, Katedra archeologie,
Rokitanského 62
500 02 Hradec Králové

zuzana.blahova@uhk.cz