PhDr. Jan Prostředník PhD.

Muzeum Českého ráje
Skálova 71, 511 01 Turnov

tel: +420 603 779364

e-mail: prostrednik@muzeum-turnov.cz

www: http://muzeum-turnov.cz/

.

Dne 13.7.2006 byla ustavena Regionální archeologická komise Libereckého kraje:

Ze zápisu:

  • Zasedání se konalo v Muzeu Českého ráje v Turnově dne 13.07.2006
  • Účastníci ustavili regionální archeologickou komisi pro Liberecký kraj (LAK) ArÚ AV ČR a projednali a schválili její statut a jednací řád.
  • Funkce předsedou a tajemníka LAK bude řešena na podzimní schůzi
  • Příští termín komise předběžně stanoven na 15. 09. 2006 v 10.00 v Muzeu Českého ráje v Turnově.