.

Postavení ARÚ AV ČR v Praze, v.v.i.

Archeologický ústav AV ČR je dle znění §21, odst.1 zákona o státní památkové péči 20/87Sb., v platném znění, organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů na území ČR.

.

Územní působnost ARÚ AV ČR v Praze, v.v.i.

Archeologický ústav AV ČR v Praze, v.v.i. je oprávněn provádět v rámci svých vědeckých projektů archeologické výzkumy na celém území ČR – především v Čechách; na Moravě a ve Slezsku tuto funkci plní Archeologický ústav AV ČR v Brně, v.v.i.

Záchranné archeologické výzkumy, tedy takové, které se konají mimo vědecké projekty v rámci stavebních a jiných aktivit, narušujících archeologické nemovité a movité nálezy, jsou prováděny ARÚ AV ČR převážně na následujících územích:

 • okres Kladno
 • okres Mělník
 • okres Kutná Hora
 • z okresu Nymburk k.ú. Libice nad Cidlinou
 • z okresu Benešov k.ú. Sázava, Černé Budy, Dojetřice, Čeřenice a Bělokozly, o. Benešov
 • z okresu Praha – východ k.ú. Přezletice
 • z území Praha 1 – Hradčany, především NKP Pražský hrad
 • z území Praha 2 – NKP Vyšehrad s předpolím
 • z území Praha 6 – Střešovice, Břevnov, Dejvice
 • z území Praha 7 – Holešovice
 • z území Praha 8 – Ďáblice
 • z území Praha 9 – Balabenka, Běchovice, Čakovice, Černý Most, Dolní Počernice, Horní Počernice, Hloubětín, Hostavice, Kbely, Klánovice,Koloděje, Kyje, Letňany, Miškovice, Satalice, Třeboradice, Újezd nad Lesy, Vinoř
 • z území Praha 10 – Dubeč, Dolní Měcholupy, Horní Měcholupy, Hostivař, Kolovraty, Královice, Křeslice, Lipany, Malešice, Nedvězí, Pitkovice, Strašnice, Šterboholy, Uhříněves

.

Archiv ARÚ AV ČR v Praze, v.v.i.

Archiv ARÚ AV ČR v Praze soustřeďuje největší soubor informací o archeologických nálezech a lokalitách v ČR. Je veřejně přístupným archivem, který je budován již 80 let. Oprávněné organizace dle znění §21 odst. 3 mají povinnost informovat ARÚ o zahájení archeologického výzkumu a podat zprávu o jeho výsledcích.

Formuláře, Hlášení, Zpráva a Pokyny k zhotovení Nálezové zprávy naleznete na stránce formuláře  v sekci archivy.