ICOMOS – Mezinárodní rada památek a sídel – je hlavním poradcem UNESCO ve věcech ochrany kulturního dědictví. Základním posláním rady je rozvíjet teorii a metodologii památkové péče. Systematické vědecké a organizační úsilí Mezinárodní rady památek a sídel vyústilo do celé řady mezinárodních dokumentů, chart, rekomandací (neboli doporučení) a memorand, jichž byla tvůrcem nebo iniciátorem. Z hlediska hierarchie mají největší závažnost charty. Nejsou při tom chápány jako neměnné, statické dokumenty. Naopak, jejich obsah, účinnost a úplnost je třeba neustále ověřovat praxí. Proto ICOMOS nezůstal jen u svého výchozího dokumentu z roku 1964 – Benátské charty –, ale tak jak vývoj společnosti přinášel postupně rozšiřování zájmu o urbanistické, technické, archeologické či krajinné dědictví, na tuto chartu dalšími dokumenty průběžně navazuje.

Dokumenty vydané organizací ICOMOS věnované kulturnímu dědictví nejsou právně závazné, ale při schválení všemi národními komitéty ICOMOS tvoří základ pro odborné otázky, doktrínu a praxi v každé členské zemi. Mají tedy zejména funkci metodickou a jejich dodržování patří v civilizovaných zemích k samozřejmým zásadám působení památkové péče.

Všechny verze překladu francouzského originálu – mimo české verze.