Archeologický ústav AV ČR se v roce 2005 stal hostitelskou institucí sekretariátu Evropské asociace archeologů (European Association of Archaeologists – EAA). Tato organizace sdružuje vědce, studenty i instituce věnující se archeologii a příbuzným oborům. Zakládající shromáždění v roce 1994 stanovilo jako hlavní záměr Asociace podporovat rozvoj archeologického výzkumu a památkové péče a zajišťovat výměnu oborových informací v Evropě. Plnění těchto cílů zaručuje zejména každoroční pořádání konferencí na různých místech Evropy a také Evropský časopis archeologie (European Journal of Archeology – EJA) vydávaný Asociací vedle interních informačních zdrojů.

Bližší údaje o Asociaci a členství v ní jsou k dispozici na internetové adrese www.e-a-a.org.