Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy, podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči můžete nově oznámit on-line.

Veškeré dotazy týkající se stavebních či jiných zásahů na území s archeologickými nálezy zodpoví v úředních hodinách pracovníci Referátu archeologické památkové péče na tel.:  731 905 676, 605 996 779 (v urgentních případech tel: 607 903 919).

úřední hodiny:

út: 8.00-12.00, 13.00-16.00
čt: 8.00-12.00, 13.00-16.00

adresa:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Referát archeologické památkové péče
Letenská 4
118 01 Praha 1

adresa e-podatelny:
datová schránka Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.
ID schránky: fxcng6z
Typ schránky: Právnická osoba
IČ: 67985912

emailová adresa:
oznameni@arup.cas.cz

pracovníci referátu:
Jaroslava Drahotová
Iveta Hůrková
Jan Kapustka

Stavební záměry prováděné na území Moravy oznamujte prosím Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.