Cílem projektu je preventivně dokumentovat významnou archeolog. lokalitu, ohroženou nelegálním užíváním detektorů kovů a dalšími faktory (rozvoz kamenů z valu). Projekt usiluje o nalezení optimálních metod záchrany nálezů a dokumentace jejich terénního kontextu.

Projekt zahrnuje tyto body:

  • 1. Záchranný archeologický výzkum narušeného valu v prostoru brány A.
  • 2. Terénní průzkum pomocí omezeného počtu (cca 5) vzorkovacích sond na vytipovaných místech v prostoru předhradí a akropole.
  • 3. Geofyzikální průzkum lokality pomocí odborně řízeného užití detektoru kovů a cesiového magnetometru.
  • 4. Geodetické zaměření antropogenních objektů na lokalitě.
  • 5. Archivní rešerše a revize starších fondů.
  • 6. Orientační povrchový průzkum bezprostředního zázemí lokality.