První česká vědecká expedice do pouštní oblasti Gilf el-Kebíru (Egypt), kterou ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. spoluorganizovala, proběhla od 2.11. do 26.11. 2008.

Expedice se uskutečnila jako součást řešení vědeckého projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky „Výzkum egyptské Západní pouště“ (404/06/0513), jehož řešitelem je Doc. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a spoluřešitelé – Ing. Vladimír Brůna, Laboratoř geoinformatiky Fakulty životního prostředí, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. PhDr. Martin Tomášek, Ph.D., Archeologický ústav, v.v.i. AV ČR v Praze. Na výpravě a řešení jejích úkolů se podílí i vědecko – výzkumný záměr Výzkum civilizace starého Egypta (MŠMT ČR č. MSM 0021620826).

Detaily a aktuální zprávy na:
Výzkum egyptské Západní pouště
National Geographic Česko