Cílem projektu je studium raně středověkého nožířství na vybraných hradištích středních Čech, a to zavedením a modifikací nových metalografických metod, které by odpovídaly současnému trendu uplatňování nedestruktivnosti průzkumů a následného konzervačního zpracování nálezů. Výzkum zahrnuje stanovení základních typů čepelí zjistitelných metodami neodběrové metalografické analýzy, konzervátorsko-restaurátorské a metalografické zpracování vybraných nožů s cílem sledovat zastoupení jednotlivých typů čepelí a jejich vzájemné vazby z hlediska chronologického, geografického a sociálního, dále návaznosti na starší i mladší fáze nožířské výroby, jakož i podíly nekvalitních a kvalitních čepelí. Významné je vytvoření databáze pro další výzkum a především zajištění vhodných podmínek v laboratoři ARÚP pro soustavné předkonzervační průzkumy zahrnující neodběrové metalografické výzkumy nožových čepelí. To umožní běžné určování stanovených konstrukčních typů čepelí a jejich využití v každodenní archeologické praxi.