Upozornění: Zdroje označené ikonou – $ –  jsou licencované. Plnohodnotý přístup je možný pouze z lokální počítačové sítě ARUP, nebo ze vzdáleného přístupu pro registrované uživatele knihovny a to prostřednictvím login a hesla. Pro více informací kontaktujte pracovníky knihovny broncova@arup.cas.cz, ochrana@arup.cas.cz

On-line databáze

Elektronické časopisy

E-knihy

  • Ioh. Georgii Eccardi V.C. De origine Germanorum … . Eckhart, Johann Georg von, 1674-1730
  • SKLENÁŘ, Karel : Archeologické nálezy v Čechách do r. 1870 : prehistorie a protohistorie $ (přístupné ze studovny knihovny)
  • SKLENÁŘ, Karel : Pravěké nálezy na Mělnicku a Kralupsku $ (přístupné ze studovny knihovny)
  • Fundberichte aus Österreich. Band 50, 2011 $ (přístupné ze studovny knihovny)
  • Könyöki, Josef : Az örökség hagyományozása $ (přístupné ze studovny knihovny)
  • Discovering the Archaeologists of Europe = Zkoumání evropské archeologické komunity $ (přístupné ze studovny knihovny)
  • Zespoły rezydencjonalne i koscioły centralne na ziemiach polskich do połowy XII wieku $ (přístupné ze studovny knihovny)