Odpovědný pracovník: Ing. Dana Křivánková (email: krivankova@arup.cas.cz; tel.: 257014410)

Digitální archiv AMČR je repozitář digitálních dokumentů (tj. jak primárně digitálních dat, tak digitálních ekvivalentů analogových dat) v archivech Archeologických ústavů AV ČR v Praze a Brně. Dokumenty jsou zpřístupněny formou webové aplikace (http://digiarchiv.amapa.cz/). V současné době je většina dokumentů již dostupná v elektronické podobě a probíhá jejich další zpracování, takže postupně budou prostřednictvím webové aplikace zpřístupněny veškeré dokumenty určené pro veřejnost.