Odpovědný pracovník: doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. (email: gojda@arup.cas.cz; tel.: 257 014 409)

Úsek leteckých snímků obsahuje rozsáhlý soubor leteckých snímků (diapozitivů, negativů, digitálních snímků) vzniklých činností ARÚP od 90. let 20. století do r. 2016. Soubor zahrnuje snímky nově objevených lokalit a dokumentační snímky historických památek a kulturní krajiny.

Snímky a průvodní dokumentaci (mapy, souřadnice, průvodní nálezy atd.) lze v náhledech studovat prostřednictvím webové aplikace Digitální archiv AMČR, příp. prezenčně v Archivu ARÚP, v druhém případě pouze se souhlasem ředitele ARÚP nebo jím pověřeného pracovníka. K dalšímu využití snímků, např. pro publikaci, výstavní akce apod. je rovněž vyžadován souhlas ředitele ARÚP/pověřeného pracovníka. K žádosti lze využít formulář žádost o zpřístupnění dokumentů z archivů terénní dokumentace ARÚP.

Návštěva archivu možná po dohodě s odpovědným pracovníkem, příp. Dr. M. Starcovou (257 014 414).