Odpovědný pracovník: Mgr. Markéta Augustýnová (email: augustynova@arup.cas.cz; tel.: 257 014 413)

Úsek negativů, diapozitivů a fotografií spravuje fotodokumentaci terénních akcí výzkumů a nálezů, především z činnosti ARÚP. Materiály je možné studovat prostřednictvím webové aplikace Digitální archiv AMČR, prezenčně po dohodě s odpovědným pracovníkem Archivu. K dalšímu zpracování, např. pro publikaci, výstavní akce apod. je vyžadován souhlas ředitele ARÚP nebo jím pověřeného pracovníka, k žádosti lze využít formulář žádost o zpřístupnění dokumentů z archivů terénní dokumentace ARÚP.