Rada Evropy – archeologie
http://www.coe.int/

Česká geologická služba
http://www.geology.cz/extranet

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
http://www.natur.cuni.cz/faculty

Vysoká škola chemicko technologická
http://www.vscht.cz/homepage

Centrum medievistických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze (CMS Praha)
http://cms.flu.cas.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=527

Dendrochronologie v ČR
http://www.dendrochronologie.cz/

Kabinet pro klasická studia AV ČR
http://www.clavmon.cz/

Ministerstvo vnitra ČR – Archivní fondy a sbírky v České republice:
http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php

Alexander von Humboldt Stiftung
http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html

Antivirové systémy
http://www.grisoft.cz
http://www.kaspersky.com