Europae Archaeologiae Consilium
http://www.e-a-c.org/

 

ARCHEOLOGICKÉ SERVERY A ODKAZY SR

Archeologický ústav SAV, Nitra
http://www.archeol.sav.sk/index.php

Archeologický ústav SAV, Košice
http://www.cassovia.sk/archsav/

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
http://www.pamiatky.sk/pamiatky/domov

Slovenská archeologická společnost
http://www.sas.sav.sk/