.

Institute of Archaeology of the Academy of Sciences, Brno, v. v. i. (in Czech inly)

.

Projects of the National heritage institute

Significant Archaeological Sites

.

ARCHAEOLOGICAL MONUMENT CARE

Archaia o. s.
http://www.archaia.cz/page.html (in Czech only)

Archaia Praha o.p.s.
http://www.archaiapraha.cz (in Czech only)

Archaia Brno o.p.s.
http://www.archaiabrno.org/home_en/

Archeocentrum. Institut pro archeologii a památkovou péči středních Čech, o. p. s.
http://www.archeocentrum.cz/ (in Czech only)

Archeos – společnost pro archeologii a památky
http://archeos.cz/en/

Česká společnost archeologická, o. p. s.
http://www.csarcheologicka.eu/ (in Czech only)

Labrys o. p. s.
http://labrys.cz/ (in Czech only)

Archaeological department of the National heritage institute, Prague regional office (in Czech only)

Pueblo o. p. s. Archeologická společnost
http://pueblo-ops.cz/ (in Czech only)

Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.
http://www.uapp.cz (in Czech only)

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v. v. i. (UAPPSZ Most)
http://www.uappmost.cz/ (in Czech only)

Ústav archeologické památkové péče středních Čech (UAPPSČ Praha)
http://www.uappsc.cz/uappsc/aktuality.html (in Czech only)

Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek
http://www.zip-ops.cz/ (in Czech only)

.

MUSEUMS

National Museum. Historical Museum
http://www.nm.cz/Historical-Museum/

Národní muzeum. Projekt Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví
http://www.archeologienadosah.cz/ (in Czech only)

Moravian Museum
http://www.mzm.cz/en/home/

The City of Prague Museum
http://en.muzeumprahy.cz/

.

UNIVERSITIES
Department of Archaeology, Faculty of Arts, Charles University in Prague
http://uprav.ff.cuni.cz/

Institute for classical archaeology, Faculty of Arts, Charles University in Prague
http://ukar.ff.cuni.cz/EN/index.html

Czech institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University in Prague
http://egyptologie.ff.cuni.cz/?lang=en

Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University (ÚAM Brno)
http://www.phil.muni.cz/waou/index_html-en/view?set_language=en

Department of archaeology, University of West Bohemia in Pilsen
http://www.kar.zcu.cz/en/