Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Česká archeologická společnost. Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska

Moravská archeologie

 

PROJEKTY Národního památkového ústavu

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

SAS ČR – Státní archeologický seznam České republiky

Významné archeologické lokality v ČR

ARCHEOLOGICKÁ PAMÁTKOVÁ PÉČE

Archaia o. s.
http://www.archaia.cz/page.html

Archaia Praha o.p.s.
http://www.archaiapraha.cz

Archaia Brno o.p.s.
http://www.archaiabrno.org

ArcheoBohemia o. p. s.
http://www.archeobohemia.cz/

Archeocentrum. Institut pro archeologii a památkovou péči středních Čech, o. p. s.
http://www.archeocentrum.cz/

Archeos – společnost pro archeologii a památky
http://www.archeos.cz/

Česká společnost archeologická, o. p. s.
http://www.csarcheologicka.eu/

Labrys o. p. s.
http://labrys.cz/

Archeologické oddělení Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Pueblo o. p. s. Archeologická společnost
http://pueblo-ops.cz/

Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.
http://www.uapp.cz

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v. v. i. (UAPPSZ Most)
http://www.uappmost.cz/

Ústav archeologické památkové péče středních Čech (UAPPSČ Praha)
http://www.uappsc.cz/uappsc/aktuality.html

Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek
http://www.zip-ops.cz/

MUZEA

Národní muzeum. Historické muzeum. Oddělení pravěku a antického starověku
http://www.nm.cz/historicke-muzeum/pravek-antika.php

Národní muzeum. Projekt Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví
http://www.archeologienadosah.cz/

Moravské zemské muzeum. Archeologický ústav
http://www.mzm.cz/mzm/oddeleni/archeologicky_ustav.html

Muzeum hlavního města Prahy
http://www.muzeumprahy.cz/

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
http://www.muzeumhk.cz/

Okresní muzeum a galerie Jičín
http://jicin.tpc.cz/inf/archeo.htm

Vlastivědné muzeum Olomouc – Archeologické centrum
http://www.vmo.cz/

UNIVERZITY

Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
http://uprav.ff.cuni.cz/

Ústav pro klasickou archeologii, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
http://ukar.ff.cuni.cz/

Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
http://egyptologie.ff.cuni.cz/

Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (ÚAM Brno)
http://www.phil.muni.cz/waou

Pravěká archeologie Předního východu, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (ÚAM – OPAPV Brno)
http://www.phil.muni.cz/waop

Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě
http://uhv.cz/

Katedra archeologie Západočeské univerzity v Plzeni
http://www.kar.zcu.cz/

 

JINÉ

Archeologické výzkumy v regionu Český Krumlov
http://www.ckrumlov.cz/archeologie/