*

*

*

Průzkumy raně středověkých nožů z lokalit Malín, Kanín a Senice, Středočeský kraj

V oddělení konzervace kovů dokončila v r. 2004 stáž francouzská studentka Claire Martin z Université Paris 1 – Pantheon-Sorbonne, obor Conservation-Restauration des Biens Culturels (Maîtrice de Science et Technique). Stáž byla zaměřena na problematiku archeometalurgického průzkumu nožových čepelí a jejich restaurování. Zpracovaný materiál pocházel z lokalit Malín (výzkum – Mgr. F. Velímský, obr. 1-2), Kanín (výkum Mgr. J. Mařík, obr. 3) a Senice (Polabské muzeum v Poděbradech). Kompletní restaurátorská zpráva byla odevzdána do ARÚ Praha a jako součást diplomové práce C. Martin také na universitu v Paříži.