Účast ARÚ AV ČR v Praze na archeologického výzkumu realizovaném Českým národním egyptologickým centrem.

V rámci dlouhodobých výzkumných terénních aktivit na české archeologické koncesi na pyramidovém poli v Abusíru (Egyptská arabská republika) se Český egyptologický ústav FF UK a České národní egyptologické centrum již 5 let intenzivně věnuje také výzkumu jeho nekrálovských pohřebišť. Vedením tohoto projektu jsou pověřeni Miroslav Bárta a Břetislav Vachala.

Realizace tohoto projektu se dlouhodobě účastní také odborníci z Archeologického ústavu AV ČR v Praze. Již řadu let se na vědeckém zhodnocení kosterních pozůstatků, získaných na tomto pohřebišti, účastní Viktor Černý (foto 1). V roce 2002 přinesl závažné výsledky geofyzikální průzkum, realizovaný Romanem Křivánkem (foto 2), jehož výsledky byly odborné veřejnosti prezentovány kolektivem autorů na stránkách časopisu ARÚ AV ČR Památky archeologické (2003).

Také v letošní výzkumné sezoně se realizace projektu zúčastnili pracovníci ARÚ AV ČR v Praze. I letos to byl Viktor Černý, zabývající se antropologií abúsírského pohřebiště a ve zpracování deskripčních modelů keramiky egyptské Staré říše na lokalitě Abúsír jih pokračoval Martin Tomášek (foto 3).

Metodickou inovací byl odběr vzorků pro pylovou analýzu a makrozbytků. Petr Pokorný (foto 4 a 5) vrtem získal doklady o existenci tzv. abusírského rybníku, který byl původním vstupem do celé oblasti sakkarské a abusírské nekropole. Také vzorky, získané Petrem Kočárem (ZIP o.p.s.), po svém vyhodnocení mnohé napoví o přírodním prostředí okolí abusírské nekropole ve starověku (foto 6).

*

*