Centrum medievistických studií je vědecká instituce zaměřená na výzkum středověku a podporu doktorandských programů. Na našich stránkách najdete informace o pracovišti, jeho činnosti, projektech a zaměstnancích.

 

Centrum medievistických studií www prezentace
http://cms.flu.cas.cz
Některé materiály dokumentárního charakteru jsou dosud pouze ve staré verzi stránek.
http://cms.flu.cas.cz/old/index2.html
Centrum medievistických studií zveřejňuje na svých stránkách významné edice k českým středověkým dějinám, přístupné přes portál Czech Medieval Sources on-line.

Czech Medieval Sources online
Portál Czech medieval sources on-line zveřejňuje významné edice k českým středověkým dějinám. V současné chvíli je takto dostupných 409 svazků, stránka je neustále doplňována a aktualizována. Budeme rádi za jakékoli připomínky k obsahu portálu, ať již z hlediska funkčnosti, náplně či upozornění na případné chyby. V této souvislosti bychom uživatele rádi požádali o spolupráci. Pokud někdo má k dispozici xerokopie edic na volných listech, usnadnilo by nám to následné skenování. Své podněty a přípomínky směřujte na mailovou adresu novotny@flu.cas.cz.

Portál Czech Medieval Sources on-line – http://147.231.53.91/src/index.php